FANDOM


Pin Bowlin'
Phineas is chasing the giant bowling ball
Bài hát bởi Robbie Wyckoff
Thể loại:
Hard Rock
Độ dài:
1:10
Robbie Wyckoff niên sử
Kế trước:
"My Chariot"
Hiện tại:
Pin Bowlin'
Tiếp theo:
"F-Games"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Pin-bowlin'01:16

Phineas and Ferb - Pin-bowlin'

"Pin Bowlin'" là bài hát từ tập phim "Bowl-R-Ama Drama". Trong một cảnh phim lúc bài hát được thực hiện, Candace đang lăn vòng quanh Danville trong một quả bóng bowling khổng lồ.

Lời bài hát

Robbie Wyckoff: Pin, pin, pin, pin-bowlin' along
Doo doo doo doo, doo doo doo doo
Yeah!
Pin, pin, pin, pin-bowlin' along
Doo doo doo doo, doo doo doo doo

Better put a quarter in and take me for a spin,
But you gotta pull the lever back before we begin,
We'll take a trip or two around the table
Before we drop

Candace: I'm out of control!

Robbie Wyckoff: Keep your fingers on the flippers and your eye on the ball
We'll be bouncing off the bumpers
And banging off the walls
Gonna run the score up so high
You'd think your ears are gonna pop

And we ain't never gonna tilt
Cause, baby, that's not the way we're built

Phineas: Woohoo!

Robbie Wyckoff: We're goin' pin, pin, pin, pin-bowlin' along
Doo doo doo doo, doo doo doo doo doo doo
Pin, pin, pin, pin-bowlin' along
Doo doo doo doo, doo doo doo doo doo doo
Pin-bowlin' along
Doo doo doo doo, doo doo doo doo doo doo
Pin-bowlin' along
Doo doo doo doo, doo doo doo doo doo doo
Pin-bowlin'
Yeah!

Thư viện ảnh

Isabella helped the old lady
Thư viện ảnh cho Pin Bowlin' có thể được xem tại đây.

Nối tiếp

  • Tại mở đầu của bài hát, bạn có thể thấy quả bóng lăn đến trung tâm thành phố, rồi bật nảy về phía sau bởi một bức tường màu ngọc lam. Lúc đó ở bức tường có một tấm biển đề là "Today's Weather: Sunny with Chance of Lawn Gnomes" (Thời tiết hôm nay: Nắng nóng với Cơ hội có Những thần lùn), giống với lời thoại của Ferb trong "Lawn Gnome Beach Party of Terror"

Sáng tác

Mã BMI # 10174515

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên