FANDOM


Pizzazium Infinionite 1

Một hộp đựng Pizzazi

Pizzazi (tiếng Anh: Pizzazium) là một nguyên tố hóa học với số hiệu nguyên tử là 104 và nguyên tử khối là 261. Pizzazi có kí hiệu là PzI.

Không có nguyên tố nào hấp dẫn và hiếm hơn Pizzazi. Nguyên tố này lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 1894 bởi những thợ săn kho báu trên đường mòn Appalachia. Vào thập niên 1940, người ta nghĩ rằng nó có thể được sử dụng như một nguồn năng lượng cho xe chuột bay, mặc dù điều này vẫn chưa thực hiện. Pizzazi phát ra ánh sáng màu lục tươi.

Mặc dù là nguyên tố hóa học ít phổ biến nhất, nó có thể được mua tại Superstore Mega SuperDuperDanville. Tiến sĩ Doofenshmirtz muốn sử dụng nó cho một trong những âm mưu xấu xa của ông. Baljeet cũng muốn Pizzazi cho các thí nghiệm khoa học của mình. Candace cũng muốn có được nó để làm quà tặng đèn lồng cho Jeremy. Vanessa, Doofenshmirtz, Ferb, Buford, và Baljeet có một sự hiểu biết về nguyên tố hóa học này ("Vanessassary Roughness").

Thông tin cơ sở

Pizzazium symbol

{}_{104}^{261}\mathrm{PzI}

  • Bộ phim tài liệu về Pizzazi được tạo ra 50 năm sau khi nó được phát hiện, đặt ngày bản quyền của nó vào năm 1944.
  • Nguyên tố có số hiệu 104 trong bảng tuần hoàn là Rutherfordi, được phát hiện vào năm 1966. Việc sử dụng số hiệu 104 có lẽ liên quan đến Chủ đề Phineas and Ferb.
  • Kí hiệu của tất cả những nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn có nhiều nhất là 2 kí tự. Cũng nên lưu ý rằng nó được liệt kê đơn giản là Pizzazium trong bảng tuần hoàn, nhưng được gọi là Pizzazium Infinionite (PzI) trong tập phim.
  • Nguyên tử khối được liệt kê trong dấu ngoặc [261]. Thường viết như thế khi nguyên tố đó không có đồng vị ổn định (đồng vị không bền, nguyên tố phóng xạ), số nguyên tử lượng được đưa vào dấu ngoặc thường là nguyên tử khối của đồng vị bền nhất với chu kì bán rã dài nhất.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên