FANDOM


Bài hát
"Punky Momo"
MakeFunWith.jpg
Candace và Vanessa đang hát
Bài hát bởi CandaceVanessa với Danny Jacob và Laura Dickinson
Thể loại:
Riot grrrl
Độ dài:
0:30
Candace, Vanessa, Danny Jacob và Laura Dickinson niên sử
Kế trước:
"Ducky Momo Theme Song" (Vanessa)
"Pic-A-Nic Bust" (Candace)
Hiện tại:
Punky Momo
Tiếp theo:
"The Ballad of Klimpaloon" (Candace)
"I'm Feelin' So Low" (Vanessa)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Ducky Momo Theme Song00:30

Phineas and Ferb - Ducky Momo Theme Song

"Punky Momo" là phiên bản của VanessaCandace của bài hát "Ducky Momo Theme Song" được nghe trong phần hậu kết của tập "It's No Picnic".

Lời bài hát

Hợp xướng: Bring on Ducky, Ducky Momo!
Bring on Ducky, Ducky Momo!

Candace và Vanessa: Who's the happy-time toy toy
For every girl and boy boy?
Who's the fuzzy enjoyment?
Make fun with Ducky Momo!

Hợp xướng: Bring on Ducky, Ducky Momo!

Candace và Vanessa: Ducky Mo, Ducky Momo,
He's your very best friend.

Ducky Mo, Ducky Momo.
He's your very best friend!

Bản dịch

Hợp xướng: Hãy lại đây nào Vịt, Vịt Momo!
Hãy lại đây nào Vịt, Vịt Momo!

Candace và Vanessa: Đâu là món đồ chơi vui nhộn
Cho các cô bé và cậu bé?
Đâu là món đồ chơi thư giãn?
Hãy chơi cùng Vịt Momo!

Hợp xướng: Hãy lại đây nào Vịt, Vịt Momo!

Candace và Vanessa: Vịt Mo, vịt Momo,
Cậu ấy là bạn thân của các bạn.

Vịt Mo, vịt Momo.
Cậu ấy là bạn thân của các bạn!

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #17194379

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Pic-A-Nic Bust"
Bài hát Tiếp theo:
"Trees are Made of Wood"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên