FANDOM


Bài hát
"Pyramid Sports"
Phineas, Ferb and Isabella makes a pyramid.jpg
Phineas, Ferb và Isabella đang làm hình kim tự tháp
Bài hát bởi Robbie Wyckoff[1]
Phát hành:
13 tháng 8, 2013
Thể loại:
Rock
Độ dài:
1:10
Robbie Wyckoff niên sử
Kế trước:
"Feeling Froggy"
Hiện tại:
Pyramid Sports
Tiếp theo:
"No Mo Mo
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Pyramid Sports01:14

Phineas and Ferb - Pyramid Sports

"Pyramid Sports (Thể thao hình tháp)" là bài hát từ tập phim "Thanks But No Thanks", được thực hiện bởi Robbie Wyckoff, trong lúc những người bạn chơi những môn thể thao kim tự tháp.

Lời bài hát

Robbie Wyckoff: Pyramid sports, pyramid sports, pyramid;
Pyramid, pyramid sports.

If you want something new, we've got the game for you:
It's a sport of a different sort; you can do what the pharaohs do.
The new recreation that is sweeping the nation with pyramid formation:

(Yeaaaaaaaaaaaaaaaah!)
Pyramid sports, pyramid sports, pyramid;
Pyramid, pyramid sports.

Here's how you play!

Form yourselves into a pyramid, I guess that's step number one.
Try any sport, now experiment,
Just go and have some fun.
You can do any sport you wish: archery, bowling,
You can even pyramid fish.

I don't care if it's played in a field or on a court,
'Cause everyone here is into pyramid sports!

(Yeaaaaaaaaaaaaaaaah!)
Pyramid sports, pyramid sports, pyramid sports;
Pyramid sports, pyramid sports!

Bản dịch

Robbie Wyckoff: Thể thao hình tháp, thể thao hình tháp, hình tháp;
Thể thao hình tháp, hình tháp.

Nếu bạn muốn thử một cái gì đó mới, thì chúng tôi có một trò chơi dành cho bạn:
Đây là một môn thể thao với đội hình khác hẳn; và bạn có thể làm như những vị pha-ra-ông từng làm.
Kiểu vui chơi mới này sẽ vượt ra xa các quốc gia có kim tự tháp:

(Yeaaaaaaaaaaaaaaaah!)
Thể thao xếp tháp, thể thao xếp tháp, xếp tháp;
Thể thao xếp tháp, xếp tháp.

Và đây là cách chơi!

Hãy tự xếp thành hình tháp, và đó là bước thứ nhất.
Hãy chơi một môn thể thao, và bây giờ hãy thử đi,
Bạn chỉ cần vui và chơi thôi.
Bạn có thể chơi bất kì môn thể thao nào như: bắn cung, ném bóng bowling,
Bạn thậm chí có thể vừa xếp tháp vừa câu cá.

Tôi không quan tâm liệu nó chỉ có thể chơi được trên cánh đồng hay sân chơi không,
'Vì mọi người ở đây đều đang chơi thể thao xếp tháp!

(Yeaaaaaaaaaaaaaaaah!)
Thể thao xếp tháp, thể thao xếp tháp, thể thao xếp tháp;
Thể thao xếp tháp, thể thao xếp tháp!

Thư viện ảnh

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ Pyramid Sports.
Thư viện ảnh cho Pyramid Sports có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #16852540

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"The K-I-S-S-I-N-G Song"
Bài hát Tiếp theo:
"Troy"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên