FANDOM


Song icon
"Rain-Inator"
DoofSingingintheRain
Bài hát bởi Ts. Doofenshmirtz
Ts. Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
"Back in Gimmelshtump"
Hiện tại:
Rain-Inator
Tiếp theo:
"Shangri-La"
Đoạn nhạc

Rain-Inator (tạm dịch: Máy Làm Mưa) là bài hát ngắn do Ts. Doofenshmirtz thể hiện trong tập phim "The Great Indoors" trong lúc cho Perry xem chiếc máy của ông.

Lời bài hát

Ts. Doofenshmirtz: My Rain-Inator

Bản dịch

Ts. Doofenshmirtz: Máy Làm Mưa của ta

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này dựa trên ca khúc "Singin' in the Rain" ("Khúc hát dưới mưa"), một bài hát do Arthur Freed sáng tác phần lời và do Nacio Herb Brown sáng tác phần nhạc, xuất bản vào năm 1929. Bài hát này vô cùng nổi tiếng với bộ phim cùng tên: Singin' in the Rain. Không rõ ca khúc được viết từ khi nào; bài hát được cho là bắt đầu biểu diễn từ những năm trước 1927. Ca khúc này được xếp hạng 3 trong danh sách 100 Bài Hát... 100 Năm

Cước chú

Xem thêm

Kế trước:
"Quirky Worky Song"
Bài hát Tiếp theo:
"Set the Record Straight"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên