FANDOM


Song icon
Robot Rodeo
Or just a girl
Isabella nhảy với một con bò trong bài hát
Bài hát bởi Danny Jacob
Thể loại:
Techno Electro
Độ dài:
0:50
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Space Adventure"
Hiện tại:
Robot Rodeo (bài hát)
Tiếp theo:
"Yippy Ki Yi Yay!"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Robot Rodeo (Song)00:50

Phineas and Ferb - Robot Rodeo (Song)

"Robot Rodeo" là bài hát được chơi trong lúc Phineas, Ferb, Buford, BaljeetIsabella, và Nhóm Fireside Girls (Adyson, GretchenHolly) tận hưởng buổi đấu bò của họ của sân sau trong tập "Robot Rodeo"

Lời bài hát

You're not a cow, I'm just a boy
with a mechanical bovine toy!
I'm just a boy, or just a girl
and you rock my mechanical bovine world!

Yipee-kiyay, yipee-kiyo
give me a lasso and I'll give it a throw.
Yipee-kiyay, yipee-kiyo
in my robot rodeo!

Yipee-kiyay, yipee-kiyo, yipee-kiyay!
Yipee-kiyay, yipee-kiyo, yipee-kiyay!

Bản dịch

Bạn không phải là bò, tôi chỉ là một cậu bé
với một động cơ của con bò đồ chơi!
Tôi chỉ là một cậu bé, hoặc là một cô bé
và bạn khiến thế giới bò cơ động của tôi sôi động hơn!

Yipee-kiyay, yipee-kiyo
đưa tôi dây thòng lọng và tôi sẽ ném nó.
Yipee-kiyay, yipee-kiyo
trong trận đấu bò tót của tôi!

Yipee-kiyay, yipee-kiyo, yipee-kiyay!
Yipee-kiyay, yipee-kiyo, yipee-kiyay!

Sáng tác

Thông tin cơ sở

Xem thêm

Kế trước:
"Egyptian Guitar Solo
Bài hát Tiếp theo:
"Izzy's Got the Frizzies"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên