FANDOM


Song icon
Rock Climbing Wall
There's Escanaba, I can see Montreal
Bài hát bởi Robbie Wyckoff
Thể loại:
Rock
Độ dài:
0:44
Robbie Wyckoff niên sử
Kế trước:
"Hockey Z-9"
Hiện tại:
Rock Climbing Wall
Tiếp theo:
"Feeling Froggy"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Rock Climbing Wall00:47

Phineas and Ferb - Rock Climbing Wall

"Rock Climbing Wall" là bài hát trong tập phim "Just Desserts", được thực hiện bởi Robbie Wyckoff, trong lúc Phineas, Ferb, Isabella, Baljeet, và Buford trèo trên vách đá.

Lời bài hát

We keep on climbing, climbing like kudzu,
A creeping ficus up a climbing wall.
A social climber, climbing with debutantes;
There's Escanaba, I can see Montreal.

No, I've never been so happy,
Felt alive or looked so tall
Plus it's also a good aerobic workout
Climbing up a rock climbing wall...

As long as you don't fall!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #16216446

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Gordian Knot"
Bài hát Tiếp theo:
"Get Back Hair"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên