FANDOM


Bài hát
"Rusty Britches Song 3"
Rusty1.jpg
Rusty hát bài hát
Bài hát bởi Rusty Britches
Phát hành:
5 tháng 10, 2013
Thực hiện:
Nhà Flynn-Fletcher
Thể loại:
Đồng quê
Độ dài:
0:30
Rusty Britches niên sử
Kế trước:
"Rusty Britches Song 2"
Hiện tại:
Rusty Britches Song 3
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb Terrifying Tri State Trilogy of Terror End Credits00:31

Phineas and Ferb Terrifying Tri State Trilogy of Terror End Credits

"Rusty Britches Song 3" là bài hát được hát bởi Rusty Britches trong phần hậu kết của tập phim "Terrifying Tri-State Trilogy of Terror"

Lời bài hát

Rusty: All is well that ends well
With a happy little cowboy song
(bước xuống bậc thềm) Happy little steps with a happy little—
OW! (té và ngã xuống đất) Dangit!! Ah! I'm alright! You go ahead and read the credits. I...I'll just wait down here. (nghỉ một hồi) Kinda nice down here, actually. There's a...There's a dandelion. It's all puffy and ready to go. Here ya go. (Thổi, và hạt bồ công anh bay đi) Logo oughta be comin' up any minute. (Cắt đến cảnh lâu đài Disney.) There it is!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #17352564

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Rusty Britches Song 2"
Bài hát Tiếp theo:
"Foam Town"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên