FANDOM


Sandwich Town jingle
27,000 B.C Sandwich Town
Quảng cáo bánh sandwich
Bài hát bởi ''
Thực hiện:
Không rõ
Độ dài:
0:06
Niên sử
Kế trước:
Paul Bunyan's Pancake Haus (jingle)
Hiện tại:
Sandwich Town jingle
Tiếp theo:
Slushy the Clown
Đoạn nhạc
Sandwich Town Jingle- Phineas and Ferb00:05

Sandwich Town Jingle- Phineas and Ferb

Giai điệu này là quảng cáo cho cửa hàng bánh kẹp "Sandwich Town". PhineasFerb đã xem quảng cáo và mua bánh kẹp tại đó ( trong tập "Boyfriend From 27,000 B.C.").

Lời bài hát

Turkey on rye or plain bologna meat,
Our sandwich guy will make you want to eat.
Announcer: Come on down to Sandwich Town.

Bản dịch

Thịt gà rán hay thịt xông khói,
Người bánh kẹp của chúng tôi sẽ khiến bạn muốn ăn.
Người thông báo: Hãy xuống phố và ăn bánh ở Sandwich Town.


Thông tin cơ sở

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên