FANDOM


Song icon
"Scary Teenage Monster"
ScaryTeenageMonster
Bài hát bởi Danny Jacob
Thể loại:
Jazz, Nhạc chuông
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Doof 101"
Hiện tại:
Scary Teenage Monster
Tiếp theo:
"Nhạc chuông Xấu xa"
Đoạn nhạc

"Scary Teenage Monster" (tạm dịch: "Quái vật Thiếu niên Đáng sợ") là bài hát ngắn do Danny Jacob hát khi Johny bỏ chạy ở Trường Trung học Danville.

Lời bài hát

Danny Jacob: Doo bee doo bee doo bah
Doo bee doo bee doo bah
Scary teenage monster.

Bản dịch

Danny Jacob: Doo bee doo bee doo bah
Doo bee doo bee doo bah
Quái vật thiếu niên đáng sợ.

Thông tin cơ sở

Sáng tác

  • Dan Povenmire
  • Jeff "Swampy" Marsh

Mã BMI #18222354 

Cước chú

Kế trước:
"Doof 101"
Bài hát Tiếp theo:
"Chủ đề Phineas and Ferb"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên