FANDOM


"Serious Fun"
Last Day of Summer - PeF001 - Image 16
Phineas đang hát.
Bài hát bởi Phineas
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack)
Thực hiện:
Phineas khi đi vòng quanh Danville cùng những người bạn.
Thể loại:
Pop
Độ dài:
1:45
Phineas niên sử
Kế trước:
"What Might Have Been"
Hiện tại:
Serious Fun
Tiếp theo:
"Curtain Call/Time Spent Together"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - One Last Day of Summer01:37

Phineas and Ferb - One Last Day of Summer

Phiên bản tập phim
2 Phineas and Ferb - Serious Fun (soundtrack)01:46

2 Phineas and Ferb - Serious Fun (soundtrack)

Phiên bản đĩa đơn

Serious Fun (tạm dịch: Vui chơi nào) là bài hát được hát bởi Phineas, với một lời thoại vần điệu từ Baljeet, trong tập phim "Last Day of Summer" trong khi họ đi qua Danville gặp những người bạn và thử phát minh mới của Phineas và Ferb.

Lời bài hát

(Doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo...)

Phineas: Get out your tool case,
Put on your game face.
Get out your brushes - gonna paint this town.
Let's just get rockin',
No time for talkin'.
Just fourteen hours 'till the sun goes down.

We've got one last day of summer,
One more day before school has begun.
One last day in the sun,
Let's have some serious fun!

(Doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo...)

Every day of summer,
We've given a hundred percent.
But today, we'll give a hundred and one.
Baljeet: But that is not mathematically possible...
Phineas: You know what we mean!
Baljeet: Yes, I understand: hyperbole.

(Doo-doo, doo-doo
Doo-doo...)

Phineas: We set a precedent
For entertainment -
We're doin' somethin' and it's gonna be big.
Put on your glad rags and pack a lunch bag.
No, somethin' smaller - not that sucklin' pig.

We've got one last day of summer,
One more day before school has begun.
We've got one last day in the sun,
Let's have some serious fun!
(Let's have some serious fun...)
Let's have some serious fun!
(Let's have some serious fun...)
Let's have some serious fun!
(Let's have some serious fun...)

(Ooohh, yeeaaahh... !)

Bản dịch

(Doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo...)

Phineas: Hãy mang theo dụng cụ của bạn đi,
Trở nên vui vẻ nào.
Hãy cầm theo cọ nữa - vì chúng ta sẽ sơn lại thị trấn.
Hãy chuẩn bị tinh thần,
Chúng ta không còn thời gian.
Chỉ còn mười bốn tiếng nữa là mặt trời sẽ lặn xuống.

Chúng ta chỉ còn một ngày hè cuối cùng,
Một ngày nữa trước khi năm học bắt đầu.
Một ngày cuối cùng dưới ánh nắng,
Hãy cùng vui chơi nào!

(Doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo...)

Từng ngày hè,
Chúng ta đều vui chơi hết mình 100 phần trăm.
Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ vui chơi đến 101 phần trăm.
Baljeet: Nhưng theo toán học thì điều đó không thể...
Phineas: Cậu biết ý của tớ là gì mà!
Baljeet: Phải, tớ hiểu: phép ẩn dụ.

(Doo-doo, doo-doo
Doo-doo...)

Phineas: Chúng ta tạo ra những điều mới mẻ
Để được vui chơi -
Chúng tôi sắp sửa làm một cái gì đó và chắc chắn nó rất lớn.
Hãy mặc áo vào và mang theo đồ ăn trưa đi.
Không, thứ gì đó nhỏ hơn - chứ không phải con heo sữa đó.

Chúng ta chỉ còn một ngày hè cuối cùng,
Một ngày nữa trước khi năm học bắt đầu.
Một ngày cuối cùng dưới ánh nắng,
Hãy cùng vui chơi nào!
(Hãy cùng vui chơi nào...)
Hãy cùng vui chơi nào!
(Hãy cùng vui chơi nào...)
Hãy cùng vui chơi nào!
(Hãy cùng vui chơi nào...)

(Ooohh, yeeaaahh... !)

Thư viện ảnh

Last Day of Summer - PeF001 - Image 7
Thư viện ảnh cho Serious Fun có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #20442621

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"What Might Have Been"
Bài hát Tiếp theo:
"To Do Today"
Kế trước:
"Summer All Over the World" (#1)
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack) Tiếp theo:
"O.W.C.A.'s Goin' Down" (#3)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên