FANDOM


Song icon
"Set the Record Straight"
Set the Record Straight
Jeremy đang hát
Bài hát bởi Jeremy
Thể loại:
Pop, funk
Độ dài:
1:29
Jeremy niên sử
Kế trước:
"Breath"
Hiện tại:
Set the Record Straight
Tiếp theo:
"Not as Much"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Set the Record Straight01:36

Phineas and Ferb - Set the Record Straight

"Set the Record Straight" (tạm dịch: Nói Thẳng với cậu) là bài hát từ tập phim "The Great Indoors". Bài hát được thực hiện bởi Jeremy, đang cố nói với Candace lí do mà cậu thích cô trong lúc họ đi trên con sông trong quả cầu sinh học của PhineasFerb.

Lời bài hát

Jeremy: All throughout history men fall in love with women
You wanna know why, well, let's start from the beginning
I've come to set the record straight
I've come to set the record straight

From scientific propagation of the species
To poets and philosophers, your Baudelaires and Nietzsches
I've come to set the record straight
I've come to set the record straight

But if you're asking for specifics
Well this isn't hieroglyphics
If you want to know sincerely
Listen up, I'll tell you clearly
What I like about you is…

Candace: So, you were saying?
Jeremy: Oh, yeah.

I've come to set the record straight
I see you still don't get it
But you really shouldn't sweat it
I'll say it one more time with feeling
Here's the reason you're appealing
What I like about you is…
What I like about you is…
What I like about you is…

Bản dịch

Jeremy: Tất cả những người đàn ông đều thích phụ nữ trong lịch sử
Nếu cậu muốn biết tại sao, thì, hãy bắt đầu từ đầu
Tớ sẽ nói thẳng với cậu
Tớ sẽ nói thẳng với cậu

Từ các nhà khoa học
Cho tới các nhà thơ và triết học, từ Baudelaires và Nietzsches
Tớ sẽ nói thẳng với cậu
Tớ sẽ nói thẳng với cậu

Nhưng nếu cậu hỏi cặn kẽ
Thì điều này không thể giải thích được
Nếu cậu thật sự muốn biết điều này
Thì hãy nghe đây, tớ sẽ giải thích rõ ràng cho cậu
Điều tớ thích ở cậu là…

Candace: Vậy, cậu nói tới đâu rồi?
Jeremy: Ồ, phải.

Tớ sẽ nói thẳng với cậu
Tớ thấy cậu vẫn chưa hiểu nó lắm
Nhưng cậu thực sự không nên lo lắng
Tớ sẽ giải thích với cậu lần nữa
Here's the reason you're appealing
Điều tớ thích ở cậu là…
Điều tớ thích ở cậu là…
Điều tớ thích ở cậu là…

Thư viện ảnh

Snapshot 51 (5-9-2012 3-47 PM)
Thư viện ảnh cho Set the Record Straight có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Nhà soạn nhạc Jon Colton Barry đã giải thích: "Chúng ta cần một bài hát về Jeremy quyết định giải thích cho Candace chính xác thì điều gì khiến cậu thích cô. Ý tưởng sẽ là mỗi khi cậu chuẩn bị nói ra, điều gì đó sẽ xảy ra, có thể là một điều không may, và điều đó sẽ ngăn cậu tiết lộ phần ngọt ngào, khiến Candace khó chịu. Tôi nghĩ ra được điều này tại Garageband và bắt đầu sáng tác bài hát từ sự việc đó... Những lời hát này có thể hoặc không được thể hiện đầy đủ khi tập phim được công chiếu. Tương tự với Martin."[1]
  • Như lời hát đã đề cập, Charles Baudelaire (1821-1867) là một nhà thơ và Friedrich Nietzsche (1844-1900) là một nhà triết học.

Sáng tác

Mã BMI #13083774

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Rain-Inator"
Bài hát Tiếp theo:
"Do the Moan"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên