FANDOM


Skiddley Whiffers
Skiddley Whiffers Box
Trò chơi
Bài hát bởi Danny Jacob
Thực hiện:
quảng cáo TV
Thể loại:
Jingle
Độ dài:
0:33
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
Tour de Ferb
Hiện tại:
Skiddley Whiffers (bài hát)
Tiếp theo:
Were-Cow
Đoạn nhạc

"Skiddley Whiffers" là một bài hát diễn tả trò chơi Skiddley Whiffers từ một tập phim cùng tên, "Skiddley Whiffers".

Lời ca khúc

Ahh-ahh-ahh-ahh, ahh-ahh-ahh-ahh...

Hey, what's the new game that your friends all wanna play?
Skiddley Whiffers!
It's only over when you hear somebody say...
Skiddley Whiffers!

It's every bit as great as we have advertised,
If you don't own a copy you'll be ostracized at school...
Skiddley Whiffers is cool (Skiddley Whiffers is all you need),
Skiddley Whiffers is cool (Skiddley Whiffers is guaranteed),
Skiddley Whiffers is cool (Skiddley Whiffers is all you need),
Skiddley Whiffers is cool.
Skiddley Whiffers!

Bản dịch

(sau)

Thông tin cơ sở

  • Cô bé và cậu bé đang ngồi trên bàn xuất hiện lần nữa trong tập "Ferb TV" trong quảng cáo về Rau Meap Cacbonat
  • Quảng cáo được hoàn thành với phong cách quảng cáo các phim hoạt hình vào những năm 50, chuyển xuống âm thanh cổ nhất và với phiên bản hoạt hình hạn chế nhất thời đó.

Sáng tác

Đề xuất

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên