FANDOM


Slushy the Clown
Slushy the Clown
Chú hề Slushy
Bài hát bởi Mr. Slushy Franchise
Thực hiện:
Mr. Slushy Franchise
Độ dài:
0:06
Mr. Slushy Franchise niên sử
Kế trước:
Sandwich Town jingle
Hiện tại:
Slushy the Clown
Tiếp theo:
So Peanutty
Đoạn nhạc
LUNCH TIMES FUN WITH SLUSHY THE CLOWN00:11

LUNCH TIMES FUN WITH SLUSHY THE CLOWN

Giai điệu này xuất hiện trong tập phim "Does This Duckbill Make Me Look Fat?".

Lời bài hát

Pickles so green and meat so brown,
Lunchtime's fun with Slushy the Clown!

Bản dịch

Dưa chua thật xanh và thịt thật nâu,
Bữa trưa thật vui vẻ với chú hề Slushy!


Thông tin cơ sở

  • Slushy được bắt chước theo Ronald McDonald và Big Boy. Bởi vì có mái tóc màu tím ở 2 bên, có thể anh ta được bắt chước theo chú hề Krusty. Vì người sáng tạo ra bộ phim từng là họa sĩ của Gia đình Simpson.
  • Bài hát này giống với Sandwich Town jingle.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên