FANDOM


Snacks
Interrupted Linda show.jpg
Bà Linda sau khi bị chiếu tia Năng động
Bài hát bởi Linda Flynn-Fletcher
Thực hiện:
Linda Flynn-Fletcher
Thể loại:
Broadway
Độ dài:
0:09
Linda Flynn-Fletcher niên sử
Kế trước:
The Essential Lindana: Still Fun...
Hiện tại:
Snacks
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc

Snacks là bài hát trong "Phineas and Ferb Interrupted", được hát bởi Linda Flynn-Fletcher sau khi bị chiếu phải tia Năng động.

Lời bài hát

What do you do when hunger attacks?
Fill your stomach up to the max,
So, not talking Tuff Gum,
Don't ever shrink from
How would you like some snacks?
(Snacks!)

Bản dịch

Bạn sẽ làm gì khi cơn đói hành hạ
Ăn thật nhiều cho đến khi no căng,
Vì thế đừng nói đến Tuff Gum,
Đừng thu hẹp lại từ
Các con có muốn ăn nhẹ gì không?
(Snacks!)

Thông tin cơ sở

  • Người thứ hai cũng biểu diễn theo kiểu Broadway như thế này là Doofenshmirtz.
  • Linda đã nhắc tới "Tuff Gum" trong tập "Suddenly Suzy".
  • Đây là bài hát đầu tiên của Linda Flynn mà không hát nhép.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên