FANDOM


"So Peanutty"
The peanut chicken
Thịt gà được làm với đậu phộng.
Bài hát bởi Danny Jacob
Phát hành:
15 tháng 6, 2009
Độ dài:
0:04
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Bangor Yu"
Hiện tại:
So Peanutty
Tiếp theo:
"Let's Take a Quiz"
Đoạn nhạc
So peanuty you will not even taste the chicken00:30

So peanuty you will not even taste the chicken

"So Peanutty" là bài hát nhạc quảng cáo được thực hiện bởi dàn hợp xướng nghe khá giống với giai điệu dàn hợp xướng nhạc chuông của Tập đoàn Xấu xa Doofenshmirtz. Bài hát này nằm trong tập phim "De Plane! De Plane!".

Lời bài hát

Baljeet (nói): Our motto is, "so peanutty, you will not even taste the chicken!"

Dàn hợp xướng: So peanutty, you won't even taste the chicken!

Bản dịch

Baljeet (nói): Khẩu hiệu của chúng tôi là, "Đã ăn lạc, bạn sẽ không phải ăn gà nữa!"

Dàn hợp xướng: Đã ăn lạc, bạn sẽ không phải ăn gà nữa!

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI # 11051504

Xem thêm

Kế trước:
"Loser Let's Boogie"
Bài hát Tiếp theo:
"Big Ginormous Airplane"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên