FANDOM


Sunshine, Happiness and Gum
Waking up norm
Norm thức dậy
Bài hát bởi Danny Jacob
Độ dài:
0:50
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
Gotta Make Summer Last
Hiện tại:
Sunshine, Happiness and Gum
Tiếp theo:
Đoạn nhạc


Sunshine, Happiness and Gum là bài hát đầu tiên ở mùa 3 ở tập A Real Boy trên radio khi Norm bắt đầu 1 ngày mới của mình.

Lời bài hát

Ca sĩ Nam: Bum, Bum, Bum, Bum, Bum
Sunshine and bubblegum, happiness; here comes the sun
Sunshine, happiness and gum
Gumshine and bubblesun, happiness we're having fun
Happiness, sunshine and gum
Go ahead and move with feeling, you can even dance (You can dance)
If you can feel it go ahead and scream
If you're worried about the sound you can always scream into a pillow

Bản dịch

Nhạc sĩ sáng tác

Thông tin cơ sở

  • Đây là bài hát đầu tiên mà chỉ có Norm xuất hiện.
  • Trong phiên bản Anh bài hát này được đặt tên là "Sunshine"

Cước chú

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên