FANDOM


Candace_making_a_birthday_card_for_mom_-_cropped.png (tải về)‎ (250 × 188 điểm ảnh, kích thước tập tin: 77 kB, kiểu MIME: image/png)
60px-Red_copyright.png Sử dụng hợp lý trong bài
  • Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này lần đầu tiên sử dụng nó trong một bài viết, và những người tiếp theo đặt nó vào các bài viết, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Trang Chính

    Mùa hè thuộc về bạn! Summer Belongs to You!, Cám ơn các bạn đã đến cùng! Ngày cuối của mùa hè, Hồ…

  • Thành viên:Stella fletcher

    Bản thân Chào mọi người! Đóng góp Đóng góp của tôi Bài viết ưa thích Liên kết trang bạn thích đến…

  • Phineas and Ferb Wiki:Hàng hóa

    Hàng hóa Phineas and Ferb   Phương tiện truyền thông  DVD        Âm nhạc        Sách truyện      …

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:02, ngày 19 tháng 4 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:02, ngày 19 tháng 4 năm 2012250 × 188 (77 kB)Stella fletcher (tường | đóng góp)
11:48, ngày 21 tháng 4 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:48, ngày 21 tháng 4 năm 2011480 × 360 (270 kB)Xiao Qiao (tường | đóng góp){{Sử dụng hợp lí/Hình ảnh}}

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên