Fandom

Phineas and Ferb wiki

Fluffy Pants Doofenshmirtz.png

479bài viết
trên wiki này
Add New Page
Thảo luận0
Fluffy_Pants_Doofenshmirtz.png (tải về)‎ (260 × 430 điểm ảnh, kích thước tập tin: 212 kB, kiểu MIME: image/png)
60px-Red_copyright.png Sử dụng hợp lý trong bài
  • Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này lần đầu tiên sử dụng nó trong một bài viết, và những người tiếp theo đặt nó vào các bài viết, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Fluffy Pants Doofenshmirtz

    Fluffy Pants Doofenshmirtz là người có cùng họ hàng với Heinz Doofenshmirtz và Heinz Doopainshmirtz.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:25, ngày 29 tháng 5 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:25, ngày 29 tháng 5 năm 2011260 × 430 (212 kB)Nguyễn Ngọc Duy Hưng 2 (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên