FANDOM


Từ Youtube

Description

Lyrics:

I know a special someone Who lives under the sea He's my wettest friend! (He's my wettest friend) My wettest friend

He's not the shortest, He's not the orange-est, He's not the one who smells Most like masking tape

Now, I will always love him I hope it never slips away Cause he's my wettest friend (He's my wettest friend) My wettest friend (He's so sopping, yeah) 'Cause he's my wettest friend (Don't let him plug anything in!) My wettest friend

VSP Group, mi programa de socios. ¡Conéctate! https://youpartnerwsp.com/es/join?61396

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • My Wettest Friend

    "My Wettest Friend" là bài hát được thực hiện trong tập "The Lake Nose Monster", cho thấy được…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện12:26, ngày 30 tháng 5 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:26, ngày 30 tháng 5 năm 201601:02480 × 269 (17 kB)Tugiacat666 (tường | đóng góp)created video

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên