FANDOM


Từ Youtube

Description

Episode: "Druselsteinoween"

Lyrics:

I got squirrels in my pants! pants! pants! Look at them, they're stompin' their feet! Look, Look at them, they're stompin' their feet! Look at them, they're stompin' their feet! stompin' their feet! they're stompin' their they're stompin' their they're stompin' their It's a spa day Yeah! Shiatsu— Gesundheit! Thank you very much, We got a salt scrub, a mud tub; what's it gonna be? A foot bath, a facial, aromatherapy! It's a spa day! Yeah! I got squirrels in my pants! I got squirrels in my pants! I'm Lindana and I wanna wanna wanna have fun I got I got I got squirrels in my pants!

Look at them, they're stompin' their feet! Look, Look at them, they're stompin' their feet! Look at them, they're stompin' their feet! stompin' their feet! they're stompin' their they're stompin' their they're stompin' their You keep saying that you don't have rhythm don't have rhythm, don't have rhythm You keep saying that you don't have rhythm That's wings, you turkey! You keep saying that you don't have rhythm don't have rhythm, don't have rhythm You keep saying that you don't have rhythm squ-squirrels in my pants! pants! pants! You keep saying that you squirrels in my pants!

VSP Group, mi programa de socios. ¡Conéctate! https://youpartnerwsp.com/es/join?61396

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Foot Stomp Mash Up

    "Foot Stomp Mash Up" là sự trộn lẫn nhiều bài hát như là "S.I.M.P. (Squirrels In My Pants…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:11, ngày 26 tháng 10 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:11, ngày 26 tháng 10 năm 201601:19480 × 269 (30 kB)Tugiacat666 (tường | đóng góp)created video

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên