FANDOM


Phineas_and_Ferb_wearing_baseball_caps_-_cropped.png (tải về)‎ (640 × 480 điểm ảnh, kích thước tập tin: 366 kB, kiểu MIME: image/png)
60px-Red_copyright.png Sử dụng hợp lý trong bài
  • Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này lần đầu tiên sử dụng nó trong một bài viết, và những người tiếp theo đặt nó vào các bài viết, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ.

Xuất hiện trên các trang này
trong

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:52, ngày 10 tháng 9 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:52, ngày 10 tháng 9 năm 2011640 × 480 (366 kB)Xiao Qiao (tường | đóng góp)Đã lùi về phiên bản lúc 04:48, ngày 21 tháng 4 năm 2011
16:14, ngày 9 tháng 9 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:14, ngày 9 tháng 9 năm 2011320 × 240 (101 kB)Vanessa isabella (tường | đóng góp)
11:48, ngày 21 tháng 4 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:48, ngày 21 tháng 4 năm 2011640 × 480 (366 kB)Xiao Qiao (tường | đóng góp){{Sử dụng hợp lí/Hình ảnh}}

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên