FANDOM


Trở lại "Happy Birthday, Isabella"
Happy Birthday, Isabella title card

Phineas và những người bạn tổ chức tiệc sinh nhật thật lớn cho Isabella, nhưng tất cả những gì cô muốn chỉ là một thời gian riêng tư với Phineas. Trong lúc đó, Doofenshmirtz cài đặt Máy Biến thành bọ của ông trên chiếc xe bọ độc ác và lái xe vòng quanh Danville để biến tất cả mọi thứ ngay lập tức trở thành bọ.

Đọc cả phần tóm tắt...

Sự chuẩn bị và bữa tiệc

Perry, Doofenshmirtz và Stacy

Isabella's Birthday Song


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên