FANDOM


Trở lại "Isabella Garcia-Shapiro"
160px-Hide_and_Seek_Norm_Doofenshmirtz.png Chúng tôi sẽ làm việc trên nó!

Bài viết này hoặc một đề mục nào của nó được gợi ý rằng cần được mở rộng, bạn cũng có thể giúp wiki bằng cách sửa đổi nó.
Một khi các mục đã được nâng cấp, thẻ này sẽ được bỏ đi.

"Chào, Phineas. Cậu đang làm gì đó?"
—Câu thường nói của Isabella

"Bình tĩnh. Các bạn quên mất chúng mình là ai rồi à? Chúng ta là những cô gái bên lò sưởi quân hiệu 46231 và chúng ta không bao giờ bỏ cuộc!"
—Isabella với các thành viên nhóm 46231

Isabella blue background SBTY.png

Isabella Garcia-Shapiro là hàng xóm nhà đối diện và là người bạn rất gần gũi của PhineasFerb. Isabella rất thích Phineas, tuy nhiên cô bé chưa dám nói ra. Cô bé là trưởng nhóm của đội Fireside Girls 46231, và thường xuyên xung phong tham gia vào những Ý tưởng tuyệt vời, cùng với đội của cô.

Đọc bài viết đầy đủ...

Tập phim

Mùa 1

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ Isabella Garcia-Shapiro.
Thư viện ảnh cho Isabella Garcia-Shapiro trong mùa 1 có thể được xem tại đây.

Mùa 2

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ Isabella Garcia-Shapiro.
Thư viện ảnh cho Isabella Garcia-Shapiro trong mùa 2 có thể được xem tại đây.

Mùa 3

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ Isabella Garcia-Shapiro.
Thư viện ảnh cho Isabella Garcia-Shapiro trong mùa 3 có thể được xem tại đây.

Mùa 4

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ Isabella Garcia-Shapiro.
Thư viện ảnh cho Isabella Garcia-Shapiro trong mùa 4 có thể được xem tại đây.

Tập phim đặc biệt

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ Isabella Garcia-Shapiro.
Thư viện ảnh cho Isabella Garcia-Shapiro trong tập phim đặc biệt có thể được xem tại đây.

Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension

Hình ảnh quảng cáo

Hàng hóa

Sách truyện

Áo thun

DVD

Âm nhạc

Trò chơi điện tử

Linh tinh

Để quay trở lại trang Isabella Garcia-Shapiro, nhấn vào đây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên