FANDOM


Trở lại "O.W.C.A. Files"
OWCA Files Title Card.png

Trong tập phim đặc biệt này, Đặc vụ P dẫn đầu một nhóm những tân binh, bao gồm tiến sĩ Doofenshmirtz, cố gắng ngăn chặn một tên độc ác đang muốn chiếm lấy O.W.C.A. Trong lúc đó, Bộ ba Lũ bọ tiếp tục thực hiện điều không tưởng là giao tiếp với loài người.

Đọc đầy đủ phần tóm tắt...

Mở đầu

O.W.C.A. Files

Cảnh 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên