FANDOM


Trở lại "Phineas and Ferb"

Thẻ tiêu đề là một cảnh được chụp nhanh lúc mở đầu tập phim để giúp người xem xác định được tập phim đó. Nhiều cảnh hiển thị xung quanh ngôi nhà Flynn-Fletcher, nhưng đôi khi được quan sát tại nhiều địa điểm khác nhau.

Mùa 1

Mùa 2

Mùa 3

Mùa 4

Phim

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên