FANDOM


Trở lại "The Doof Side of the Moon"
The Doof Side of the Moon title card.jpg

Phineas và Ferb lên kế hoạch để đưa Danville vào bản đồ bằng cách xây dựng một tòa nhà cao nhất thế giới. Tuy nhiên, Candace hợp tác với Albert và dùng sự giám sát của cậu để bắt được em trai của cô. Trong lúc đó, Tiến sĩ Doofenshmirtz muốn độc ác về mọi mặt trong Khu vực Ba Bang, và từ lúc ông tin rằng mức độ độc ác giảm là do trăng tròn, kế hoạch của ông là xoay nó để chỉ có "mặt tối của Mặt Trăng" hướng vào Trái Đất.

Đọc cả phần tóm tắt...

Thư viện ảnh

Để quay trở lại tóm tắt cốt truyện của trang "The Doof Side of the Moon", nhấn vào đây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên