FANDOM


Nhân viên ở đây được hiểu là nhân viên Phineas and Ferb, là toàn thể những người trực tiếp làm việc cho Disney, xây dựng và đóng góp trên dự án Phineas and Ferb bao gồm nhà sáng lập, nhà sản xuất phim, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, tác giả kịch bản, người viết truyện, người viết sách, ...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên