FANDOM


Những tập phim trong chương trình Phineas and Ferb.

Thống kê các mùa phim

  • Mùa 1: Đã hoàn thành, 26 tập phim (5 tập phim hai phần và 42 tập thường) (thể loại)
  • Mùa 2: Đã hoàn thành, 38 tập phim (1 tập đặc biệt, 10 tập phim hai phần và 54 tập thường) (thể loại)
  • Mùa 3: Đã hoàn thành, 35 tập phim (7 tập phim hai phần và 55 tập thường) (thể loại)
  • Mùa 4: Đã hoàn thành, 32 tập phim (6 tập hai phần, 1 tập ba phần, 36 tập thường và 6 tập đặc biệt) (thể loại)

Tổng cộng đã có 130 tập phim, cùng với 1 phim dài.

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên