FANDOM


"The Beak"
Ferb We're Flying.jpg
Phineas và Ferb khởi động bộ đồ để cứu Danville.
Bài hát bởi Danny JacobLaura Dickinson
Thể loại:
Nhạc siêu anh hùng những năm 60
Độ dài:
0:43
Danny Jacob và Laura Dickinson niên sử
Kế trước:
"Yippy Ki Yi Yay!" (Danny Jacob)
"Go Candace" (Laura Dickinson)
Hiện tại:
The Beak (bài hát)
Tiếp theo:
"Bad Luck" (Danny Jacob)
"You're My Better Best Friend"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb Songs - The Beak00:42

Phineas and Ferb Songs - The Beak

"The Beak" là bài hát chủ đề cho siêu anh hùng cùng tên, được nghe trong tập phim "The Beak".

Lời bài hát

The Beak, The Beak
Flies as fast as a supersonic jet
The Beak (The Beak), The Beak (The Beak)
You can't fly, be honest, you can't
The Beak (The Beak), The Beak (The Beak)

He's strong enough to move a mountain, you're pretty weak
(Seriously, what d'you bench?)
You really are pretty lame compared to The Beak (The Beak)
The Beak, (The Beak) The Beak!

Bản dịch

Mỏ Chim, Mỏ Chim
Bay nhanh như động cơ siêu âm
Mỏ Chim (Mỏ Chim), Mỏ Chim (Mỏ Chim)
Bạn không thể bay, nói thật là không thể
Mỏ Chim (Mỏ Chim), Mỏ Chim (Mỏ Chim)

Anh ấy đủ sức rời cả núi nên bạn khá là yếu
(Thật sự bạn có gì?)
Bạn khá cùi để so sánh với Mỏ Chim (Mỏ Chim)
Mỏ Chim, (Mỏ Chim) Mỏ Chim!

Sáng tác

Thông tin cơ sở

  • Bài hát rõ ràng được dựa trên bài hát của Spider Man.
  • Isabella đã phải lòng The Beak như ta đã thấy trong video.

Xem thêm

Kế trước:
"Yippy Ki Yi Yay!"
Bài hát Tiếp theo:
"Ordinary Day"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên