FANDOM


Song icon
"The K-I-S-S-I-N-G Song"
K-I-S-S-I-N-G
Bài hát bởi Carl Karl
Thể loại:
Bài hát thiếu nhi, bài hát chế nhạo
Carl Karl niên sử
Kế trước:
"Animal Agents' Birthday Song"
Hiện tại:
The K-I-S-S-I-N-G Song
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc

"The K-I-S-S-I-N-G Song" là bài hát chế nhạo mà Carl đã hát trong tập "Thanks But No Thanks". Nó cũng là một bản bắt chước bài hát nổi tiếng của trẻ con.[1]

Lời bài hát

Carl: Monty and Vanessa, sittin' in a tree...
Monty: Carl...
Carl: Let me finish
K-I-S-S-I-N-G!
Monty: Go ahead.
Carl: You mean there's more?

Bản dịch

Carl: Monty và Vanessa, ngồi dưới gốc cây...
Monty: Carl...
Carl: Để em hát xong đã
H-Ô-N-N-H-A-U!
Monty: Nói tiếp đi.
Carl: Ý anh là muốn hát tiếp à?

Thông tin cơ sở

  • Đây là bài hát cuối cùng mà Carl được hát

Cước chú

Kế trước:
"Feeling Froggy"
Bài hát Tiếp theo:
"Pyramid Sports"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên