FANDOM


The Way of the Platypus
TheWayofthePlatypus.jpg
Bài hát bởi Rick Cowling
Tuyển tập:
Phineas and Ferb Rockin' and Rollin'
Độ dài:
1:25
1:40 (phiên bản album)
Rick Cowling niên sử
Kế trước:
không
Hiện tại:
The Way of the Platypus
Tiếp theo:
không
Đoạn nhạc

The Way of the Platypus (Cách của thú mỏ vịt) là bài hát từ tập phim "Doof Dynasty trong khi Sư phụ Perry huấn luyện Phineas, Ferb, BaljeetBuford để giải cứu Công chúa Isabella.

Lời bài hát

Rick: Oh yeah!

In other circumstances you might fail,
'Cause I know you don't have a beaver tail.
You're not a platypus, but I'm gonna see you sweat...
Tất cả: Milk!

Rick: We're going to see how much you can take,
I'm going to work you through your union break.
You squeeze a silkworm, what you think you're gonna get?
Tất cả: Silk!

Rick: But I know a way we can make you a warrior,
Even though now you're a wuss:
It's the way of the Platypus!

But that's just the general information. Here's some of the specific things you can look forward to in your workout!

You'll wanna run up a ramp with two buckets of water,
Swing over mud for some reason.
At some point you'll drop to your knees when it's raining
And look up into the sky-y...

You'll stand on a post with your arms out,
Hey, these flowers are way out of season!
You'll fly to a swamp planet, meet a little green man,
And move big, heavy things with your mi-i-i-i-i-i-i-i-ind...

But I know a way we can make you a warrior,
Even though now you're a wuss:
It's the way of the Platypus!

It's the way of the Platypus!

Bản dịch

Rick: Oh yeah!

Trong những trường hợp khác bạn có thể thất bại,
Vì tôi biết bạn không có đuôi hải li.
Bạn không phải là thú mỏ vịt, nhưng tôi có thể thấy bạn đổ mồ hôi...
Tất cả: Sữa!

Rick: Chúng ta sẽ xem bạn chịu được bao lâu,
Tôi sẽ huấn luyện bạn mà không ngơi nghỉ.
Bóp một con tằm, bạn nghĩ sẽ ra được cái gì?
Tất cả: Tơ!

Rick: Nhưng tôi biết một cách để biến bạn thành một chiến binh,
Cho dù bây giờ bạn là kẻ yếu đuối:
Đó là cách của thú mỏ vịt!

Nhưng đó chỉ là thông tin phụ thôi. Đây là những thứ bạn sẽ xem qua để bắt đầu thực hành!

Bạn sẽ phải chạy lên dốc với hai xô nước,
Đu qua vũng bùn vì lí do nào đó.
Tại điểm nào đó bạn sẽ phải quỳ gối dưới trời mưa
Và nhìn lên trên trời cao...

Bạn sẽ đứng trên cây cột không cần dùng tay,
Này, những bông hoa đó là bông trái mùa!
Bạn sẽ bay đến hành tinh đầm lầy, gặp người nhỏ bé màu xanh,
Người di chuyển thứ to, nặng bằng trí óc...

Nhưng tôi biết một cách để biến bạn thành một chiến binh,
Cho dù bây giờ bạn là kẻ yếu đuối:
Đó là cách của thú mỏ vịt!

Đó là cách của thú mỏ vịt!

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

Lỗi

  • Khi Baljeet đang cố chặt thanh gỗ làm đôi, con mắt to hơn của Ferb nằm trước con mắt nhỏ hơn của cậu.

Ám chỉ

Sáng tác

Mã BMI #13652969

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên