FANDOM


Song icon
"They Left Me Standing Outside"
LeftMeStanding
Doof đứng ngoài cuộc.
Bài hát bởi Kenny Loggins
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack)
Phát hành:
12 tháng 9, 2015
Thể loại:
Pop-rock
Nhãn hiệu:
Walt Disney Records
Độ dài:
01:44
Kenny Loggins niên sử
Kế trước:
Không
Hiện tại:
They Left Me Standing Outside
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - They Left Me Standing Outside02:03

Phineas and Ferb - They Left Me Standing Outside

(Phiên bản tập phim)
14 Phineas and Ferb - They Left Me Standing Outside (soundtrack)02:00

14 Phineas and Ferb - They Left Me Standing Outside (soundtrack)

(Phiên bản đĩa đơn)

They Left Me Standing Outside (Họ để tôi đứng ngoài cuộc) là bài hát được hát bởi Kenny Loggins trong tập phim "O.W.C.A. Files". Đó là bài hát về cái nhìn của Heinz Doofenshmirtz khi bị đứng ra khỏi kế hoạch của nhóm đặc vụ động vật.

Lời bài hát

(Oooooh,
Ooooh, whooo whooo
Oooh, yeah yeah, yeah)

They look so focused,
They're makin' plans.
They're talkin' strategy
That doesn't include me.

They made a model of a hideout
And little figurines,
But now my little guy's got
Shattered dreams.

They don't want me, they don't need me
Now I'm all alone.
Sittin' with this coffee
And a five-dollar scone.
I could help, but my hands are tied.
They left me standin' outside.

(They don't want me.)
They left me standin' outside. (They don't need me.)
(They don't want me.)
Oh, they left me standin' outside. (They don't need me.)

(Ooooh, whooo whooo
Oooh, yeah yeah, yeah)

Ahhh, yeah. (Oooooh,
Ooooh, whooo whooo
Ohhh... (Oooh, yeah yeah, yeah)

(Oooooh,)
A whoa, whoa, whoa, whoa yeah. (Ooooh, whooo whooo
Oooh, yeah yeah, yeah)

Bản dịch

(Oooooh,
Ooooh, whooo whooo
Oooh, yeah yeah, yeah)

Trông họ rất tập trung,
Họ đang lập kế hoạch.
Họ đang bàn chuyện chiến lược
Mà không bao gồm tôi.

Họ đang làm mô hình về nơi ấn náu
Và những bức tượng nhỏ,
Nhưng giờ người bạn nhỏ của tôi đây có
Giấc mơ vỡ tan.

Họ không cần tôi, họ không muốn tôi
Giờ tôi đang cô đơn.
Ngồi với ly cà phê này.
Và cái bánh 5 đô la.
Tôi có thể giúp, nhưng không giúp được gì.
Họ đã để tôi ở ngoài cuộc.

(Họ không cần tôi.)
Họ đã để tôi ở ngoài cuộc. (Họ không muốn tôi.)
(Họ không cần tôi.)
Ôi, họ đã để tôi ở ngoài cuộc. (Họ không muốn tôi.)

(Ooooh, whooo whooo
Oooh, yeah yeah, yeah)

Ahhh, yeah. (Oooooh,
Ooooh, whooo whooo
Ohhh... (Oooh, yeah yeah, yeah)

(Oooooh,)
A whoa, whoa, whoa, whoa yeah. (Ooooh, whooo whooo
Oooh, yeah yeah, yeah)

Sáng tác

Mã BMI #21511405 (Được đăng kí là "Standing Outside")

Cước chú

Kế trước:
"Beautiful Lunchtime"
Bài hát Tiếp theo:
"Friend Like Mine"
Kế trước:
"Gotta Get Back in Time" (#13)
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack) Tiếp theo:
"Curtain Call/Time Spent Together" (#15)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên