FANDOM


Real-world
Thomas Sangster
Thomas Sangster-2013
Thomas Sangster, xuất hiện trong buổi lễ ra mắt bộ phim Game of Throne (Trò chơi Vương quyền) Mùa 4 ở Luân Đôn, châu Âu năm 2013
Tên thật:
Thomas Brodie Sangster
Giới tính:   Nam
Sinh nhật:
16 tháng 5, 1990 (26 tuổi)
Nơi sinh:
Khu Southwark, Luân Đôn, Anh Quốc
Dự án khác:
Stig of the Dump
Vú em McPhee
Doctor Who
Trò chơi Vương quyền

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên