FANDOM


Song icon
To Do Today
TareasHoy
Doofenshmirtz đang hát.
Bài hát bởi Heinz Doofenshmirtz
Thể loại:
Pop
Heinz Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
"Mid-Life Crisis"
Hiện tại:
To Do Today
Tiếp theo:
"When Tomorrow is This Morning Again"
Đoạn nhạc

"To Do Today" (Phải làm hôm nay) là bài hát rất ngắn được thực hiện bởi Ts. Doofenshmirtz trong tập phim "Last Day of Summer".

Lời bài hát

Doofenshmirtz: to-do to-day, to-do to-day.
Vanessa: Dad!
Doofenshmirtz: It's like a little song!
To-do
Vanessa: (tức giận) Dad!!
Doofenshmirtz: to-do, to-do to-day, to-do,
Vanessa: (đảo mắt) Ugh! (bước đi)
Doofenshmirtz: to-do todaaay!
All the ladies in the house say— (chỉ nơi mà Vanessa đã đứng) Wait! Where'd she go?

Bản dịch

Doofenshmirtz: phải-làm hôm-nay, phải-làm hôm-nay.
Vanessa: Bố!
Doofenshmirtz:: Nó như là một bài hát ngắn vậy!
Phải-làm
Vanessa: (tức giận) Bố!!
Doofenshmirtz: phải làm, phải-làm hôm-nay, phải-làm,
Vanessa: (đảo mắt) Ugh! (bước đi)
Doofenshmirtz: phải-làm hôm nayyyy!
Các cô gái trong nhà thì nói- (chỉ nơi mà Vanessa đã đứng) Khoan đã! Con bé đi đâu rồi?

Cước chú

Kế trước:
"Serious Fun"
Bài hát Tiếp theo:
"There's No One I'd Rather Go Nowhere With"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên