FANDOM


"Trees are Made of Wood"
Actual Trees are Made of Wood
Slamm Hammer đang trình diễn.
Bài hát bởi Slamm Hammer
Thể loại:
Hardcore Punk
Độ dài:
0:11
Slamm Hammer niên sử
Kế trước:
Không
Hiện tại:
Trees are Made of Wood
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Trees are Made of Wood-000:14

Phineas and Ferb - Trees are Made of Wood-0

"Trees are Made of Wood" (Cây được Làm từ Gỗ) là bài hát được thực hiện bởi Slamm Hammer và ban nhạc của cậu trong Lễ Trao thưởng Âm nhạc ở Ba Bang trong tập phim "The Klimpaloon Ultimatum". Bài hát được đề cử cho Giải Bài hát Hiện thực Hay nhất, tuy nhiên bài hát đã thua cuộc thi khi bài hát yêu thích nhất là "The Ballad of Klimpaloon".

Lời bài hát

Wow! Trees are made of wood!

Bản dịch

Wow! Cây được làm từ gỗ!

Thông tin cơ sở

Lỗi

  • Bài này cũng nên bị loại, khi cây không làm từ gỗ... chúng gỗ.

Sáng tác

Mã BMI #18222311

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên