FANDOM


Bài hát
"Triangulation"
Triangulation 2.png
Bài hát bởi Isabella và nhóm Fireside Girls
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack)
Thể loại:
Bài hát nhanh, pop
Độ dài:
0:34
Isabella và Những cô gái Bên lò sưởi niên sử
Kế trước:
"I Need My Letter Back" (Isabella)
"Jump Right to It" (Fireside Girls)
Hiện tại:
Triangulation
Tiếp theo:
"What Might Have Been" (Isabella)
"Curtain Call/Time Spent Together (Fireside Girls)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Triangulation00:43

Phineas and Ferb - Triangulation

Phiên bản tập phim
11 Phineas and Ferb - Triangulation (soundtrack)00:36

11 Phineas and Ferb - Triangulation (soundtrack)

Phiên bản đĩa đơn

"Triangulation" (Phép đạc tam giác) là một bài hát vui tươi khác thường trong tập phim "Night of the Living Pharmacists" được thực hiện bởi Isabella và Những Cô gái Bên lò sưởi, với sự giúp đỡ từ Baljeet, để giải thích về cách cô đoán ra được nguồn gốc xuất phát của những dược sĩ vô thức.

Lời bài hát

Isabella: Roger Doofenshmirtz, we know, is six feet and two inches tall
And the beam that hit him left a weird impression on that wall.
So I took the angle from that point of where I knew he stood,
And I found the building just like that because I understood.

Fireside Girls: Triangulation!
Isabella: That's how I figured it out.
Fireside Girls: Triangulation!
Isabella: Now I'm left with no doubt.
The only geometric process using data I possess...
Isabella và Fireside Girls: That could pinpoint the conclusion of my scientific quest.
Triangulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaation!

Baljeet: Cha cha cha!

Bản dịch

Isabella: Roger Doofenshmirtz mà ta biết, có chiều cao là 1 mét 9
Và tia bắn trúng ông để lại một dấu vết kì lạ trên bức tường đó.
Vậy tớ lấy một góc từ vị trí mà nơi ông đã đứng,
Và tớ thấy được một tòa nhà như thế đó bởi vì tớ đã hiểu ra.

Fireside Girls: Phép đạc tam giác!
Isabella: Đó là cách tớ đoán ra được.
Fireside Girls: Phép đạc tam giác!
Isabella: Không thể nghi ngờ gì hơn nữa.
Công thức hình học duy nhất sử dụng dữ liệu tớ đã thu thập...
Isabella và Fireside Girls: Mà có thể chỉ ra được nguồn gốc của câu hỏi khoa học của tớ.
Phép đạc tam.... giác!

Baljeet: Cha cha cha!

Thông tin cơ sở

  • Parry Gripp đăng bài này lên Twitter rằng đây là bài hát yêu thích mới của ông.[1]
  • Bài hát này tiết lộ rằng Roger có cùng chiều cao với anh trai ông là 6 foot 2 (1 mét 9) ("Chez Platypus")
  • Mặc dù có tên phép đạc tam giác, chưa phép đạc tam giác nào đã hoàn thành trong bài hát này.

Sáng tác

Mã BMI #18834432

Cước chú

Xem thêm

Kế trước:
"Army of Me"
Bài hát Tiếp theo:
"Lots of Me"
Kế trước:
"When Tomorrow is This Morning Again" (#10)
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack) Tiếp theo:
"Bits of All of Us" (#12)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên