FANDOM


"Troy"
Man and horse singing
Người lính thành Troy và con ngựa của anh.
Bài hát bởi Dan Povenmire & Đoàn làm phim - Phineas và Ferb
Thực hiện:
Sân sau của Phineas & Ferb
Thể loại:
Rock Ai-len
Độ dài:
1:18
Dan Povenmire & Đoàn làm phim - Phineas và Ferb niên sử
Kế trước:
"My Streets" (Dan)
"Chupacabra Ho" (Phineas)
"Only Trying to Help" (Isabella)
"Waggle Dance" (Milly, Ginger)
"Backyard Hodge Podge" (Irving)
Hiện tại:
Troy
Tiếp theo:
"Foot Stomp Mash Up" (Phineas)
"Summer All Over the World" (Isabella)
"Leave the Busting to Us!" (Dan Povenmire)
"Irving's Camp Fire Song" (Irving)
"Jump Right to It" (Ginger và Milly)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Troy Song01:22

Phineas and Ferb - Troy Song

"Troy" là bài hát trong tập phim "Troy Story", do Dan Povenmire hát trong vai một anh lính thành Troy và con ngựa, trong khi các cậu bé đang tái hiện lại câu chuyện thành Troy dưới sự chỉ dẫn của Buford.

Lời bài hát

Người lính: There was a hottie named Helen and she launched a thousand ships with her face
Paris took her home to Troy, and to the Greeks this was a slap in the face
Người Hy Lạp: The Trojans stole Helen!
Người lính: Agamemnon got mad 'cause that just wasn't right
He said, “Hold your Trojan horses, now we're having a fight!
And I haven't sacked or pillaged since at least last Saturday night."

Con ngựa: And for ten years they were all
Slamming! And jamming! And clashing! And gashing!
And brawling! And mauling! And trashing! And smashing!
When they finally figured out they couldn't take 'em by force
The Greeks all got together, and they hid in a horse!

Người lính: Bagpipe solo!

Troy Troy Troy Troy!

Baljeet: You know, bagpipes are sort of anachronistic for this time period-
Buford: Quiet, you! Go back to being vanquished!

Phineas, Isabella, Milly, Ginger: Troy Troy Troy Troy!

Milly, Ginger, những đứa trẻ khác: Troy Troy Troy Troy!

Irving: Troy Troy Troy!

Bản dịch

Người lính: Có một người đẹp tên là Helen và vẻ đẹp của nàng khiến hàng ngàn tàu ra trận
Paris đưa nàng trở về Troy, và đó là một sự sỉ nhục với quân Hy Lạp
Người Hy Lạp: Quân thành Troy đã cướp đi Helen!
Người lính: Agamemnon tức điên lên vì điều này không đúng
Ông nói rằng, "Chờ đấy quân thành Troy, giờ chúng ta sẽ chiến đấu!
Và ta chưa hề cướp bóc hay đánh đập gì kể từ lúc đêm thứ 7 cuối."

Con ngựa: Và trong suốt 10 năm họ đã
Đánh đấm! Và quấy phá! Và va chạm! Và chém giết!
Và kêu la! Và hành hạ! Và xử tệ! Và gây chiến!
Khi họ nhận ra được rằng họ không thể dùng vũ lực
Quân Hy Lạp đoàn kết lại với nhau, và họ ẩn mình vào con ngựa!

Người lính: Solo kèn túi!

Troy Troy Troy Troy!

Baljeet: Cậu biết đấy, kèn túi không hợp với thời đó lắm-
Buford: Im lặng! Đi về vị trí cũ!

Phineas, Isabella, Milly, Ginger: Troy Troy Troy Troy!

Milly, Ginger, những đứa trẻ khác: Troy Troy Troy Troy!

Irving: Troy Troy Troy!

Thông tin cơ sở

Lỗi

  • Bài hát nói rằng Agamemnon tức điên lên và tuyên bố chiến tranh bởi vì Paris giành lấy Helen, nhưng thực ra đó là anh trai của ông, Menelaus, người tức điên lên và tuyên bố chiến tranh.

Sáng tác

Mã BMI #16852629

Cước chú

Kế trước:
"Pyramid Sports"
Bài hát Tiếp theo:
"Foot Stomp Mash Up"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên