FANDOM


Song icon
"Tuff Gum"
Suddenly Suzy Tuff Gum
Một thỏi kẹo singum Tuff Gum Buford đang cầm cho Phineas và Ferb xem
Bài hát bởi Danny Jacob
Độ dài:
0:17
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Bobblehead Perry the Platypus"
Hiện tại:
Tuff Gum
Tiếp theo:
"Regular Gum"
Đoạn nhạc
Tuff Gum00:31

Tuff Gum

Tuff Gum (nguyên gốc: Tough Gum, tạm dịch: Kẹo singum Cứng Rắn) là một giai điệu ngắn của phần quảng cáo kẹo singum Tuff Gum trong tập phim Mùa 2 "Suddenly Suzy".

Lời bài hát

Pound nerds like a drum
Stop a train with your thumb
It's Tuff Gum!

Bản dịch

Đấm mọt sách như đánh trống
Chặn tàu hoả với ngón cái
Đó là kẹo singum Tuff Gum!

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #12118178

Xem thêm

Kế trước:
"Bubble Gum"
Bài hát Tiếp theo:
"Regular Gum"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên