FANDOM


Trở lại "Tuff Gum"

Bài hát "Tuff Gum" ở ngôn ngữ khác.

Ngôn ngữ

Ba Lan

47b - Twarda guma00:17

47b - Twarda guma

Tiếng Ba Lan

  • Tên bài hát của ngôn ngữ này là Twarda Guma

W łeb kolesia wal!
Pociąg palcem rozwal!
Żuj Twardą Gumę!

Bồ Đào Nha (Brazil)

  • Tên bài hát của ngôn ngữ này là Chiclete do Durão

Surre um nerd bobão!
Pare um trem com a mão!
Chiclete do Durão!

Đức

Phineas und Ferb - Tuff Gum (deutsch german)00:18

Phineas und Ferb - Tuff Gum (deutsch german)

Tiếng Đức

Prügle ganz ohne Brand,
Stopp 'nen Zug mit der Hand,
Mit Tuff Gum!

Tây Ban Nha

  • Tên bài hát của ngôn ngữ này là Gomax

¡¡¡¡¡Tuff Gum!!!!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên