FANDOM


Wee Wee Wee
327 - Flying Vehicles.jpg
Những người ngoài hành tinh đang chuẩn bị cho chiến tranh.
Bài hát bởi Laura Dickinson, Danny và Aaron Jacob
Phát hành:
6 tháng 4, 2012
Thực hiện:
Cư dân trên hành tinh Meap.
Độ dài:
1:08
Laura Dickinson, Danny và Aaron Jacob niên sử
Kế trước:
Drusselstein Driving Test Waltz (Aaron Jacob)
Big Mitch (Danny Jacob)
Peter and Perry (Laura Dickinson)
Hiện tại:
Wee Wee Wee
Tiếp theo:
Won't Keep Us Apart (Aaron)
Here's Why It is Great to Be a Baby (Danny)
Non Reaction Song (Laura Dickinson)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - To War01:09

Phineas and Ferb - To War

Wee Wee Wee là bài hát từ tập phim "Meapless in Seattle" được hát nền khi nhóm người ngoài hành tinh từ hành tinh Meap tập hợp lại thành một tiểu đội quân hùng mạnh đang chuẩn bị để tấn công Mitch.

Lời bài hát

We we we we (whee!)
Are going to war (We're going to war!)
We're going to war (We're going to war!)
We we we we (whee!)
Are going to war (We're going to war!)
We're going to war (We're going to war!)

De- de- de- de- de- de- de-
Destroy our enemies!
La- la- la- la- la- la- la-
Let's bring them to their knees!

We we we we (whee!)
Are going to war (We're going to war!)
We're going to war (We're going to war!)
We we we we (whee!)
Are going to war (We're going to war!)
We we we we (whee!)

We're going to war (We're going to war!)

Bản dịch

We we we we (whee!)
Chuẩn bị chiến tranh (Ta sẽ chiến tranh!)
Ta sẽ chiến tranh (Ta sẽ chiến tranh!)
We we we we (whee!)
Chuẩn bị chiến tranh (Ta sẽ chiến tranh!)
Ta sẽ chiến tranh (Ta sẽ chiến tranh!)

De- de- de- de- de- de- de-
Tiêu diệt kẻ thù của ta!
La- la- la- la- la- la- la-
Hãy bắt chúng phải quỳ gối!

We we we we (whee!)
Chuẩn bị chiến tranh (Ta sẽ chiến tranh!)
Ta sẽ chiến tranh (Ta sẽ chiến tranh!)
We we we we (whee!)
Chuẩn bị chiến tranh (Ta sẽ chiến tranh!)
We we we we (whee!)

Ta sẽ chiến tranh (Ta sẽ chiến tranh!)

Sáng tác

Mã BMI #15697886

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Bài hát thứ hai liên quan đến chiến tranh ("To War").
Kế trước:
"Peter and Perry"
Bài hát Tiếp theo:
"Sucker for Mass Transit"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên