Fandom

Phineas and Ferb wiki

Yippy Ki Yi Yay!

472bài viết
trên wiki này
Add New Page
Thảo luận0 Share
Brick
The beak.jpg
Đến lúc bay thử rồi
Bài hát bởi ''
Thực hiện:
Không rõ
Độ dài:
0:48
Niên sử
Kế trước:
Không
Hiện tại:
Yippy Ki Yi Yay!
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc

Bài hát này được hát trong tập "The Beak". Nó được hát khi PhineasFerb đi thử trong bộ đồ Mỏ chim. Sau bài hát, nó đã cho thấy bộ trang phục tự phát được nhạc.

Lời bài hát

One, Two, Three, Four

Catch me if you can
I'm like a bullet, man
On the edge of my seat
By the skin of my teeth

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay! (fades away)


Bản dịch

1, 2, 3, 4

Hãy bắt tôi nếu bạn có thể
Tôi lao như viên đạn
Trên mép ghế của tôi
Chỉ trong có chốc lát

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay! (nhạc bé dần)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên